Tournament Information

Number : 137
Name : Saint Petersburg Tournament 2013
Place : Saint Petersburg, Russia( see National Stats)
Date : 13 April 2013
Players : 28
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
-
Pavel ANOKHIN2nd
-
Aleksandr BABUSHKIN3rd
-
Tatyana GOPTAREVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

ANOKHIN

Pavel

14

624

-

2

-

BABUSHKIN

Aleksandr

12

240

-

3

-

GOPTAREVA

Tatyana

10

446

-

4

-

STEPANOVA

Anna

10

334

-

5

-

RYZHANINA

Irina

10

271

-

6

-

NECHAEV

Nikita

10

160

-

7

-

BOLSHAKOV

Aleksey

10

122

-

8

-

HLUDENTSOVA

Evgeniya

9

232

-

9

-

BIRUKOV

Igor

9

57

-

10

-

PANINA

Tamara

9

12

-

11

-

PETUHOV

Mikhail

9

0

-

12

-

CHERNYKH

Anastasiya

8

-8

-

13

-

NETREBINA

Evgenia

7

111

-

14

-

BOLSHAKOVA

Oksana

7

61

-

15

-

ROMANCHENKO

Andrey

6,5

-53

-

16

-

STRUGOVSCHIKOV

Aleksandr

6

-64

-

17

-

BOGACHKOV

Dmitry

6

-90

-

18

-

SHPILMAN

Anna

6

-290

-

19

-

KRAVCHENKO

Mikhail

5

59

-

20

-

USHAKOVA

Elena

5

-70

-

21

-

NESTER

Tatyana

5

-144

-

22

-

OMELCHENKO

Aleksander

5

-244

-

23

-

VASILIEV

Sergey

4

69

-

24

-

NECHAEV

Roman

4

-263

-

25

-

KVASHA

Ilya

4

-316

-

26

-

DANILEVSKAYA

Alla

3

-347

-

27

-

STEPANOV

Vladimir

2,5

-351

-

28

-

DULENKO

Galina

0

-548

-

Represented countries

RUS

28

EMA Observer

-