Tournament Information

Number : 137
Name : SAINT PETERSBURG TOURNAMENT 2013
Place : SAINT PETERSBURG, Russia( see National Stats)
Date : 13 April 2013
Players : 28
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : MCR

Podium1st
-
PAVEL ANOKHIN2nd
-
ALEKSANDR BABUSHKIN3rd
-
TATYANA GOPTAREVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

ANOKHIN

PAVEL

14

624

-

2

-

BABUSHKIN

ALEKSANDR

12

240

-

3

-

GOPTAREVA

TATYANA

10

446

-

4

-

STEPANOVA

ANNA

10

334

-

5

-

RYZHANINA

IRINA

10

271

-

6

-

NECHAEV

NIKITA

10

160

-

7

-

BOLSHAKOV

ALEKSEY

10

122

-

8

-

HLUDENTSOVA

EVGENIYA

9

232

-

9

-

BIRUKOV

IGOR

9

57

-

10

-

PANINA

TAMARA

9

12

-

11

-

PETUHOV

MIKHAIL

9

0

-

12

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

8

-8

-

13

-

NETREBINA

EVGENIA

7

111

-

14

-

BOLSHAKOVA

OKSANA

7

61

-

15

-

ROMANCHENKO

ANDREY

6,5

-53

-

16

-

STRUGOVSCHIKOV

ALEKSANDR

6

-64

-

17

-

BOGACHKOV

DMITRY

6

-90

-

18

-

SHPILMAN

ANNA

6

-290

-

19

-

KRAVCHENKO

MIKHAIL

5

59

-

20

-

USHAKOVA

ELENA

5

-70

-

21

-

NESTER

TATYANA

5

-144

-

22

-

OMELCHENKO

ALEKSANDER

5

-244

-

23

-

VASILIEV

SERGEY

4

69

-

24

-

NECHAEV

ROMAN

4

-263

-

25

-

KVASHA

ILYA

4

-316

-

26

-

DANILEVSKAYA

ALLA

3

-347

-

27

-

STEPANOV

VLADIMIR

2,5

-351

-

28

-

DULENKO

GALINA

0

-548

-

Represented countries

RUS

28

EMA Observer

-