Tournament Information

Number : 137
Name : Saint Petersburg Tournament 2013
Place : Saint Petersburg, Russia( see National Stats)
Date : 13 April 2013
Players : 28
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
15990023
Pavel ANOKHIN2nd
15990025
Aleksandr BABUSHKIN3rd
15990026
Tatyana GOPTAREVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990023

ANOKHIN

Pavel

14

624

1000

2

15990025

BABUSHKIN

Aleksandr

12

240

963

3

15990026

GOPTAREVA

Tatyana

10

446

926

4

15990018

STEPANOVA

Anna

10

334

889

5

15990091

RYZHANINA

Irina

10

271

852

6

-

NECHAEV

Nikita

10

160

-

7

-

BOLSHAKOV

Aleksey

10

122

-

8

15990104

HLUDENTSOVA

Evgeniya

9

232

741

9

15990075

BIRUKOV

Igor

9

57

704

10

15990128

PANINA

Tamara

9

12

667

11

15990114

PETUHOV

Mikhail

9

0

630

12

15990108

CHERNYKH

Anastasiya

8

-8

593

13

15990019

NETREBINA

Evgenia

7

111

556

14

-

BOLSHAKOVA

Oksana

7

61

-

15

-

ROMANCHENKO

Andrey

6,5

-53

-

16

-

STRUGOVSCHIKOV

Aleksandr

6

-64

-

17

15990117

BOGACHKOV

Dmitry

6

-90

407

18

15990070

SHPILMAN

Anna

6

-290

370

19

15990071

KRAVCHENKO

Mikhail

5

59

333

20

15990093

USHAKOVA

Elena

5

-70

296

21

15990072

NESTER

Tatyana

5

-144

259

22

-

OMELCHENKO

Aleksander

5

-244

-

23

15990103

VASILIEV

Sergey

4

69

185

24

15990088

NECHAEV

Roman

4

-263

148

25

15990040

KVASHA

Ilya

4

-316

111

26

15990008

DANILEVSKAYA

Alla

3

-347

74

27

15990005

STEPANOV

Vladimir

2,5

-351

37

28

15990009

DULENKO

Galina

0

-548

0

Represented countries

RUS

28

EMA Observer

-