Tournament Information

Number : 155
Name : Russian Mahjong Championship 2013
Place : Moscow, Russia( see National Stats)
Date : 2-3 Nov. 2013
Players : 40
MERS : 2(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
-
Roman NECHAEV2nd
-
Anna STEPANOVA3rd
-
Elena USHAKOVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

NECHAEV

Roman

16

597

-

2

-

STEPANOVA

Anna

16

378

-

3

-

USHAKOVA

Elena

15

582

-

4

-

MANDJIEV

Arslan

15

390

-

5

-

RYZHANINA

Irina

15

301

-

6

-

GOPTAREVA

Tatyana

15

86

-

7

-

DASHKOVA

Anna

14

300

-

8

-

BABUSHKIN

Aleksandr

14

117

-

9

-

CHICHIGINA

Natalya

14

87

-

10

-

ANOKHIN

Pavel

13

471

-

11

-

HLUDENTSOVA

Evgeniya

13

394

-

12

-

NESTER

Tatyana

13

150

-

13

-

ZINOV EVA

Ekaterina

12,5

72

-

14

-

SHPILMAN

Anna

12

376

-

15

-

ILYIN

Stanislav

12

22

-

16

-

BOGATIKOV

Aleksander

12

21

-

17

-

NETREBINA

Evgenia

12

9

-

18

-

STEPANOV

Vladimir

11

263

-

19

-

CHICHIGIN

Andrey

11

110

-

20

-

NOVIKOV

Vitaly

11

-13

-

21

-

ISTOMIN

Aleksandr

11

-21

-

22

-

VERDI

Elena

10,5

-87

-

23

-

PANINA

Tamara

10

178

-

24

-

VERDI

Anton

10

99

-

25

-

PETUHOV

Mikhail

10

-2

-

26

-

DANILEVSKAYA

Alla

10

-285

-

27

-

BIRUKOV

Igor

9

106

-

28

-

VASILIEV

Sergey

9

43

-

29

-

CHERNYKH

Anastasiya

9

-17

-

30

-

MELIONOV

Aleksander

9

-187

-

31

-

MELNIKOV

Aleksander

9

-237

-

32

-

BOLSHAKOVA

Oksana

9

-268

-

33

-

BOGACHKOV

Dmitry

9

-354

-

34

-

NECHAEV

Nikita

7

-90

-

35

-

STETSENKO

Konstantin

5

-545

-

36

-

KVASHA

Ilya

5

-610

-

37

-

DULENKO

Galina

4

-275

-

38

-

SKOPINTSEV

Andrey

3

-595

-

39

-

SYNYUK

Nataliya

3

-746

-

40

-

KREMINSKAYA

Varvara

2

-830

-

Represented countries

RUS

UKR

39

1

EMA Observer

-