Tournament Information

Number : 155
Name : Russian Mahjong Championship 2013
Place : Moscow, Russia( see National Stats)
Date : 2-3 Nov. 2013
Players : 40
MERS : 2(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
15990088
Roman NECHAEV2nd
15990018
Anna STEPANOVA3rd
15990093
Elena USHAKOVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990088

NECHAEV

Roman

16

597

1000

2

15990018

STEPANOVA

Anna

16

378

974

3

15990093

USHAKOVA

Elena

15

582

949

4

15990042

MANDJIEV

Arslan

15

390

923

5

15990091

RYZHANINA

Irina

15

301

897

6

15990026

GOPTAREVA

Tatyana

15

86

872

7

15990092

DASHKOVA

Anna

14

300

846

8

15990025

BABUSHKIN

Aleksandr

14

117

821

9

15990021

CHICHIGINA

Natalya

14

87

795

10

15990023

ANOKHIN

Pavel

13

471

769

11

15990104

HLUDENTSOVA

Evgeniya

13

394

744

12

15990072

NESTER

Tatyana

13

150

718

13

-

ZINOV EVA

Ekaterina

12,5

72

-

14

15990070

SHPILMAN

Anna

12

376

667

15

-

ILYIN

Stanislav

12

22

-

16

15990107

BOGATIKOV

Aleksander

12

21

615

17

15990019

NETREBINA

Evgenia

12

9

590

18

15990005

STEPANOV

Vladimir

11

263

564

19

15990028

CHICHIGIN

Andrey

11

110

538

20

15990012

NOVIKOV

Vitaly

11

-13

513

21

-

ISTOMIN

Aleksandr

11

-21

-

22

15990134

VERDI

Elena

10,5

-87

462

23

15990128

PANINA

Tamara

10

178

436

24

15990086

VERDI

Anton

10

99

410

25

15990114

PETUHOV

Mikhail

10

-2

385

26

15990008

DANILEVSKAYA

Alla

10

-285

359

27

15990075

BIRUKOV

Igor

9

106

333

28

15990103

VASILIEV

Sergey

9

43

308

29

15990108

CHERNYKH

Anastasiya

9

-17

282

30

-

MELIONOV

Aleksander

9

-187

-

31

-

MELNIKOV

Aleksander

9

-237

-

32

-

BOLSHAKOVA

Oksana

9

-268

-

33

15990117

BOGACHKOV

Dmitry

9

-354

179

34

-

NECHAEV

Nikita

7

-90

-

35

-

STETSENKO

Konstantin

5

-545

-

36

15990040

KVASHA

Ilya

5

-610

103

37

15990009

DULENKO

Galina

4

-275

77

38

-

SKOPINTSEV

Andrey

3

-595

-

39

-

SYNYUK

Nataliya

3

-746

-

40

-

KREMINSKAYA

Varvara

2

-830

-

Represented countries

RUS

UKR

39

1

EMA Observer

-