Tournament Information

Number : 165
Name : Saint Petersburg Tournament 2014
Place : Saint Petersburg, Russia( see National Stats)
Date : 5-6 April 2014
Players : 24
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
-
Aleksandr BABUSHKIN2nd
-
Vladimir STEPANOV3rd
-
Sergey VASILIEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

BABUSHKIN

Aleksandr

18

322

-

2

-

STEPANOV

Vladimir

17

257

-

3

-

VASILIEV

Sergey

16

232

-

4

-

SHPILMAN

Anna

15

578

-

5

-

GOPTAREVA

Tatyana

14

394

-

6

-

KVASHA

Ilya

14

105

-

7

-

NETREBINA

Evgenia

13

255

-

8

-

NOVIKOV

Vitaly

12

155

-

9

-

CHERNYKH

Anastasiya

11

-148

-

10

-

KRAVCHENKO

Mikhail

10

156

-

11

-

NECHAEV

Roman

10

124

-

12

-

DULENKO

Galina

10

54

-

13

-

NESTER

Tatyana

10

-58

-

14

-

DANILEVSKAYA

Alla

10

-87

-

15

-

BOGATIKOV

Aleksander

9

-14

-

16

-

GOLIKOVA

Natalia

9

-64

-

17

-

ROMANETSKAYA

Olga

8

-236

-

18

-

PETUHOV

Mikhail

7

-141

-

19

-

KUDRYAVTSEVA

Anastasiya

7

-194

-

20

-

ZOLOTAREVA

Nadezhda

7

-254

-

21

-

BOGACHKOV

Dmitry

7

-384

-

22

-

USHAKOVA

Elena

5

-367

-

23

-

MATYUSHONOK

Maria

5

-495

-

24

-

SUBSTITUT

player

-

0

0

-

Represented countries

RUS

---
-

23

1

EMA Observer

-