Tournament Information

Number : 165
Name : Saint Petersburg Tournament 2014
Place : Saint Petersburg, Russia( see National Stats)
Date : 5-6 April 2014
Players : 24
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
15990025
Aleksandr BABUSHKIN2nd
15990005
Vladimir STEPANOV3rd
15990103
Sergey VASILIEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990025

BABUSHKIN

Aleksandr

18

322

1000

2

15990005

STEPANOV

Vladimir

17

257

957

3

15990103

VASILIEV

Sergey

16

232

913

4

15990070

SHPILMAN

Anna

15

578

870

5

15990026

GOPTAREVA

Tatyana

14

394

826

6

15990040

KVASHA

Ilya

14

105

783

7

15990019

NETREBINA

Evgenia

13

255

739

8

15990012

NOVIKOV

Vitaly

12

155

696

9

15990108

CHERNYKH

Anastasiya

11

-148

652

10

15990071

KRAVCHENKO

Mikhail

10

156

609

11

15990088

NECHAEV

Roman

10

124

565

12

15990009

DULENKO

Galina

10

54

522

13

15990072

NESTER

Tatyana

10

-58

478

14

15990008

DANILEVSKAYA

Alla

10

-87

435

15

15990107

BOGATIKOV

Aleksander

9

-14

391

16

15990176

GOLIKOVA

Natalia

9

-64

348

17

15990177

ROMANETSKAYA

Olga

8

-236

304

18

15990114

PETUHOV

Mikhail

7

-141

261

19

15990174

KUDRYAVTSEVA

Anastasiya

7

-194

217

20

15990191

ZOLOTAREVA

Nadezhda

7

-254

174

21

15990117

BOGACHKOV

Dmitry

7

-384

130

22

15990093

USHAKOVA

Elena

5

-367

87

23

-

MATYUSHONOK

Maria

5

-495

-

24

-

SUBSTITUT

player

-

0

0

-

Represented countries

RUS

---
-

23

1

EMA Observer

-