Tournament Information

Number : 165
Name : SAINT PETERSBURG TOURNAMENT 2014
Place : SAINT PETERSBURG, Russia( see National Stats)
Date : 5-6 April 2014
Players : 24
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : MCR

Podium



1st
-
ALEKSANDR BABUSHKIN



2nd
-
VLADIMIR STEPANOV



3rd
-
SERGEY VASILIEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

BABUSHKIN

ALEKSANDR

18

322

-

2

-

STEPANOV

VLADIMIR

17

257

-

3

-

VASILIEV

SERGEY

16

232

-

4

-

SHPILMAN

ANNA

15

578

-

5

-

GOPTAREVA

TATYANA

14

394

-

6

-

KVASHA

ILYA

14

105

-

7

-

NETREBINA

EVGENIA

13

255

-

8

-

NOVIKOV

VITALY

12

155

-

9

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

11

-148

-

10

-

KRAVCHENKO

MIKHAIL

10

156

-

11

-

NECHAEV

ROMAN

10

124

-

12

-

DULENKO

GALINA

10

54

-

13

-

NESTER

TATYANA

10

-58

-

14

-

DANILEVSKAYA

ALLA

10

-87

-

15

-

BOGATIKOV

ALEKSANDER

9

-14

-

16

-

GOLIKOVA

NATALIA

9

-64

-

17

-

ROMANETSKAYA

OLGA

8

-236

-

18

-

PETUHOV

MIKHAIL

7

-141

-

19

-

KUDRYAVTSEVA

ANASTASIYA

7

-194

-

20

-

ZOLOTAREVA

NADEZHDA

7

-254

-

21

-

BOGACHKOV

DMITRY

7

-384

-

22

-

USHAKOVA

ELENA

5

-367

-

23

-

MATYUSHONOK

MARIA

5

-495

-

24

-

SUBSTITUT

PLAYER

-

0

0

-

Represented countries

RUS

---
-

23

1

EMA Observer

-