Tournament Information

Number : 346
Name : MCR Moscow Open 2020
Place : Moscow, Russia( see National Stats)
Date : 22-23 Feb. 2020
Players : 48
MERS : 2,5(Days=2, Countries=0, Players=0,5, Extra=0)
Rules : Chinese official

Podium1st
-
ANNA DASHKOVA2nd
-
NATALYA CHICHIGINA3rd
-
ALEKSEI SHPILMAN

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

DASHKOVA

ANNA

23

855

-

2

-

CHICHIGINA

NATALYA

21

600

-

3

-

SHPILMAN

ALEKSEI

21

423

-

4

-

STEPANOV

VLADIMIR

19

676

-

5

-

VASILIEV

SERGEY

19

593

-

6

-

SAVELYEV

VLADISLAV

19

527

-

7

-

GOLIKOVA

NATALIA

19

370

-

8

-

SAVELYEVA

NATALYA

19

293

-

9

-

VERIK

ELENA

18

532

-

10

-

BARYSHNIKOV

MIKHAIL

18

284

-

11

-

POLIKARPOVA

LUIZA

18

-77

-

12

-

KONSTANTINOVA

EKATERINA

18

-199

-

13

-

PETUHOV

MIKHAIL

17

90

-

14

-

CHICHIGIN

VIACHESLAV

17

-67

-

15

-

ANOKHIN

PAVEL

16

276

-

16

-

IVANOV

ANDREY

15

156

-

17

-

BABUSHKIN

ALEKSANDR

15

147

-

18

-

BOGATIKOV

ALEKSANDER

15

27

-

19

-

NETREBINA

EVGENIA

15

-280

-

20

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

14,5

193

-

21

-

BELYALOVA

MARIA

14,5

37

-

22

-

MANIAKHIN

PETR

14

189

-

23

-

SVIDRITSKIY

OLEG

14

59

-

24

-

DULENKO

GALINA

13

245

-

25

-

RYZHANINA

IRINA

13

185

-

26

-

NOVIKOV

VITALY

13

159

-

27

-

TEREKHIN

VLADIMIR

13

73

-

28

-

PETSILYAK

DENIS

13

72

-

29

-

USHAKOVA

ELENA

13

-62

-

30

-

IVOYLOVA

ELENA

13

-172

-

31

-

SHPILMAN

ANNA

12

-38

-

32

-

LUGANNIKOV

DENIS

12

-44

-

33

-

KUIMOV

VASILIY

12

-146

-

34

-

ZIUZIKOV

PETR

12

-208

-

35

-

MERKULOV

ALEXEY

12

-225

-

36

-

SIMONOVA

SVETLANA

12

-631

-

37

-

NESTER

TATYANA

11

86

-

38

-

LAVRENIUK

IRINA

11

-289

-

39

-

KIRILLOVA

ANNA

10

-297

-

40

-

PETSILYAK

IGOR

10

-333

-

41

-

CHERNENKO

DENIS

10

-395

-

42

-

DANILEVSKAYA

ALLA

10

-470

-

43

-

GOPTAREVA

TATYANA

9

-333

-

44

-

KOLESOV

ANDREY

9

-456

-

45

-

NECHAEV

ROMAN

9

-535

-

46

-

KVASHA

ILYA

8

-470

-

47

-

OKUN

ALENA

8

-784

-

48

-

TRONINA

LIDIYA

5

-636

-

Represented countries

RUS

48

EMA Observer

EMA Observer : Vitaly Novikov Observer report