Tournament Information

Number : 353
Name : MCR Saint Petersburg Open 2020
Place : Saint Petersburg, Russia( see National Stats)
Date : 10-11 Oct. 2020
Players : 40
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Chinese official

Podium1st
15990021
NATALYA CHICHIGINA2nd
15990401
EVGENIIA ZAKHAROVA3rd
15990216
ELENA VERIK

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990021

CHICHIGINA

NATALYA

22

604

1000

2

15990401

ZAKHAROVA

EVGENIIA

19

586

974

3

15990216

VERIK

ELENA

18

589

949

4

15990040

KVASHA

ILYA

18

314

923

5

15990078

TEREKHIN

VLADIMIR

17

618

897

6

15990108

CHERNYKH

ANASTASIYA

17

243

872

7

15990315

MANIAKHIN

PETR

17

202

846

8

15990358

SAVELYEVA

NATALYA

16

540

821

9

15990360

SAVELYEV

VLADISLAV

16

404

795

10

15990107

BOGATIKOV

ALEKSANDER

16

369

769

11

15990028

CHICHIGIN

ANDREY

16

97

744

12

15990103

VASILIEV

SERGEY

15,5

384

718

13

15990403

DYMSHITS

DMITRIY

15

85

692

14

15990324

IVANOV

ANDREY

14

508

667

15

15990092

DASHKOVA

ANNA

14

417

641

16

-

KISELYOVA

EVGENIYA

14

398

-

17

15990072

NESTER

TATYANA

14

142

590

18

15990361

KOSOLAPOVA

ANNA

13,5

120

564

19

-

ZENIKOVA

ZOYA

13

284

-

20

15990327

LAVRENIUK

IRINA

13

256

513

21

15990430

SHMAEVSKY

SIMON

13

27

487

22

15990317

SIMONOVA

SVETLANA

12

37

462

23

15990316

SAPOROVSKII

ANDREI

12

-111

436

24

15990291

ZINCHENKO

VADIM

11,5

-141

410

25

15990026

GOPTAREVA

TATYANA

11

-156

385

26

15990236

BYKOV

DMITRIY

10

21

359

27

15990352

SVIDRITSKIY

OLEG

10

-268

333

28

15990265

SOLOVJEV

ANTON

10

-313

308

29

15990009

DULENKO

GALINA

10

-330

282

30

-

CHERNENKO

KRISTINA

8

-206

-

31

-

MUKHIYAROVA

YELENA

8

-434

-

32

15990096

PAK

ALEKSANDER

8

-446

205

33

-

SAZONOVA

OLGA

8

-535

-

34

15990025

BABUSHKIN

ALEKSANDR

7

-265

154

35

15990408

PETSILYAK

IGOR

7

-419

128

36

15990351

CHERNENKO

DENIS

7

-801

103

37

-

GALITSKAYA

ANASTASIA

6

-279

-

38

15990074

BAREBYSHEV

ARTEM

6

-682

51

39

15990410

PETSILYAK

DENIS

4,5

-748

26

40

-

SMIRNOVA

YAROSLAVA

3

-1111

-

Represented countries

RUS

40

EMA Observer

-