Tournament Information

Number : 106
Name : Nizhny Novgorod Riichi Championship 2015
Place : Nizhniy Novgorod, Russia( see National Stats)
Date : 22 Aug 2015
Players : 36
MERS : 1(Days=1, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
15990133
Andrey ELSHANKIN2nd
-
Oleg HITROV3rd
15990235
Leon NIKOLAEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990133

ELSHANKIN

Andrey

1

157800

1000

2

-

HITROV

Oleg

1

128200

-

3

15990235

NIKOLAEV

Leon

1

96900

943

4

15990012

NOVIKOV

Vitaly

1

93700

914

5

15990236

BYKOV

Dmitriy

1

92500

886

6

15990180

VELIKANOV

Ilya

1

84900

857

7

15990098

GORYACHEVA

Elena

1

75600

829

8

-

FUDZIE

Keisuke

1

68000

-

9

15990237

VESELOV

Maxim

1

66700

771

10

-

SOKOLOVA

Maria

1

60700

-

11

-

MASALIN

Alexandr

1

53200

-

12

15990200

ALESHIN

Sergey

1

49800

686

13

-

ABRASHKIN

Oleg

1

43600

-

14

15990069

MONAKOV

Ilya

1

32000

629

15

-

TROCENKO

Filipp

1

26400

-

16

-

TSARKOV

Igor

1

20800

-

17

15990227

USMANOV

Ramil

1

6500

543

18

15990046

LUGOVKIN

Mikhail

1

5700

514

19

15990241

YAZEV

Alexey

1

-1700

486

20

15990158

HUDYAKOV

Sergey

1

-6000

457

21

15990242

KURMAEV

Renat

1

-13400

429

22

15990243

USMANOV

Rodion

1

-18300

400

23

15990171

ILINA

Daria

1

-22100

371

24

-

SHIFRIN

Andrey

1

-32100

-

25

-

USMANOVA

Zilya

1

-42500

-

26

-

PANFIOROV

Ilya

1

-48500

-

27

15990107

BOGATIKOV

Aleksander

1

-62700

257

28

15990103

VASILIEV

Sergey

1

-63800

229

29

15990164

VOLODIN

Dmitriy

1

-79500

200

30

-

SAZANOV

Alexander

1

-80800

-

31

-

VATANABE

Takanori

1

-81300

-

32

-

BORODINA

Tamara

1

-112100

-

33

-

TROSHIN

Mikhail

1

-112300

-

34

15990184

ALTYNCHURIN

Alexandr

1

-114100

57

35

-

OREHOVA

Ekaterina

1

-114900

-

36

15990108

CHERNYKH

Anastasiya

1

-156900

0

Represented countries

RUS

JPN

34

2

EMA Observer

-