Tournament Information

Number : 106
Name : Nizhny Novgorod Riichi Championship 2015
Place : Nizhniy Novgorod, Russia( see National Stats)
Date : 22 Aug 2015
Players : 36
MERS : 1(Days=1, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Andrey ELSHANKIN2nd
-
Oleg HITROV3rd
-
Leon NIKOLAEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

ELSHANKIN

Andrey

1

157800

-

2

-

HITROV

Oleg

1

128200

-

3

-

NIKOLAEV

Leon

1

96900

-

4

-

NOVIKOV

Vitaly

1

93700

-

5

-

BYKOV

Dmitriy

1

92500

-

6

-

VELIKANOV

Ilya

1

84900

-

7

-

GORYACHEVA

Elena

1

75600

-

8

-

FUDZIE

Keisuke

1

68000

-

9

-

VESELOV

Maxim

1

66700

-

10

-

SOKOLOVA

Maria

1

60700

-

11

-

MASALIN

Alexandr

1

53200

-

12

-

ALESHIN

Sergey

1

49800

-

13

-

ABRASHKIN

Oleg

1

43600

-

14

-

MONAKOV

Ilya

1

32000

-

15

-

TROCENKO

Filipp

1

26400

-

16

-

TSARKOV

Igor

1

20800

-

17

-

USMANOV

Ramil

1

6500

-

18

-

LUGOVKIN

Mikhail

1

5700

-

19

-

YAZEV

Alexey

1

-1700

-

20

-

HUDYAKOV

Sergey

1

-6000

-

21

-

KURMAEV

Renat

1

-13400

-

22

-

USMANOV

Rodion

1

-18300

-

23

-

ILINA

Daria

1

-22100

-

24

-

SHIFRIN

Andrey

1

-32100

-

25

-

USMANOVA

Zilya

1

-42500

-

26

-

PANFIOROV

Ilya

1

-48500

-

27

-

BOGATIKOV

Aleksander

1

-62700

-

28

-

VASILIEV

Sergey

1

-63800

-

29

-

VOLODIN

Dmitriy

1

-79500

-

30

-

SAZANOV

Alexander

1

-80800

-

31

-

VATANABE

Takanori

1

-81300

-

32

-

BORODINA

Tamara

1

-112100

-

33

-

TROSHIN

Mikhail

1

-112300

-

34

-

ALTYNCHURIN

Alexandr

1

-114100

-

35

-

OREHOVA

Ekaterina

1

-114900

-

36

-

CHERNYKH

Anastasiya

1

-156900

-

Represented countries

RUS

JPN

34

2

EMA Observer

-