Tournament Information

Number : 110
Name : YAKUZA CUP 2015
Place : KHARKIV, Ukraine( see National Stats)
Date : 19-20 Sept. 2015
Players : 24
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
21000030
MAKSYM BUGAKOV2nd
21000028
SERHII IHNATOV3rd
21000026
DMITRIY VARCHENKO

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

21000030

BUGAKOV

MAKSYM

1

166500

1000

2

21000028

IHNATOV

SERHII

1

155300

957

3

21000026

VARCHENKO

DMITRIY

1

151100

913

4

21000015

IVANOV

MAKSYM

1

113500

870

5

21000024

ONUFRIENKO

ALEKSEY

1

99300

826

6

21000040

CHERNENKO

OLEKSANDR

1

86700

783

7

-

KULINICH

VYACHESLAV

1

68300

-

8

21000027

IHNATOVA

MARYNA

1

39600

696

9

21000044

BOICHENKO

CYRIL

1

35000

652

10

21000031

KRYVEZHENKO

ARTEM

1

28100

609

11

21000014

ZUBENKO

ANNA

1

25500

565

12

21000023

NOSIK

KONSTANTIN

1

13900

522

13

21000042

GORIUCHKIN

RUSLAN

1

-7500

478

14

21000038

ALIMOVA

NATALIYA

1

-11200

435

15

21000041

SAMARSKYI

SERGIY

1

-44200

391

16

-

VASILEYKO

MARINA

1

-59600

-

17

21000037

SHATOKHIN

DANIL

1

-60100

304

18

21000043

NEDOKUSHEV

MYKHAILO

1

-69200

261

19

-

MARCHUK

YULIIA

1

-82900

-

20

21000006

MOROZ

BORIS

1

-147600

174

21

21000065

MATVEYEV

BOGDAN

1

-153100

130

22

21000034

BOIKO

ANDRII

1

-159500

87

23

-

PROSKURIAKOVA

OLGA

1

-167800

-

24

21000005

BALANYUK

VITALY

0

0

0

Represented countries

UKR

RUS

23

1

EMA Observer

EMA Observer : Maksym IVANOV Observer report