Tournament Information

Number : 120
Name : Ivanovo Region Riichi Championship 2016
Place : Ivanovo, Russia( see National Stats)
Date : 21-22 Feb. 2016
Players : 40
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
15990068
Georgy PAVLOV2nd
15990256
Fedor GALKIN3rd
15990258
Yulia BYKOVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990068

PAVLOV

Georgy

1

231600

1000

2

15990256

GALKIN

Fedor

1

97100

974

3

15990258

BYKOVA

Yulia

1

93100

949

4

15990108

CHERNYKH

Anastasiya

1

88400

923

5

-

MARTYNOV

Ivan

1

84100

-

6

-

RYBAKOV

Anton

1

73300

-

7

15990046

LUGOVKIN

Mikhail

1

58000

846

8

15990092

DASHKOVA

Anna

1

54300

821

9

15990160

SAKSONOVA

Ksenia

1

53700

795

10

15990200

ALESHIN

Sergey

1

42100

769

11

15990215

SHPILMAN

Aleksei

1

40200

744

12

15990168

PLYASUNOV

Vladislav

1

36900

718

13

15990198

LEONTIEV

Alexey

1

30200

692

14

15990253

BORZONOGOV

Vitaly

1

26700

667

15

15990103

VASILIEV

Sergey

1

18400

641

16

15990227

USMANOV

Ramil

1

9400

615

17

15990070

SHPILMAN

Anna

1

9400

615

18

-

TROCENKO

Filipp

1

9100

-

19

-

SHIFRIN

Andrey

1

0

-

20

15990180

VELIKANOV

Ilya

1

-7000

513

21

-

MASALIN

Alexandr

1

-12500

-

22

15990158

HUDYAKOV

Sergey

1

-25800

462

23

15990009

DULENKO

Galina

1

-27000

436

24

15990237

VESELOV

Maxim

1

-31700

410

25

15990069

MONAKOV

Ilya

1

-32800

385

26

15990147

VYSHIVANNAYA

Oxana

1

-39800

359

27

15990184

ALTYNCHURIN

Alexandr

1

-40800

333

28

15990164

VOLODIN

Dmitriy

1

-44100

308

29

15990236

BYKOV

Dmitriy

1

-44300

282

30

-

KONDRATENKO

Anna

1

-49300

-

31

15990133

ELSHANKIN

Andrey

1

-58900

231

32

15990025

BABUSHKIN

Aleksandr

1

-71600

205

33

15990097

GRISHIN

Viktor

1

-75700

179

34

-

TSARKOV

Igor

1

-93300

-

35

-

SHUNIN

Andrey

1

-103200

-

36

-

KONDRATENKO

Vladimir

1

-141400

-

37

-

SUBSTITUT

player

-

1

-182900

-

38

-

VELIKANOVA

Svetlana

1

-184000

-

39

15990207

SMOLENTSEV

Viktor

1

-200300

26

40

-

SUBSTITUT

player 2

-

1

-219600

-

Represented countries

RUS

---
-

38

2

EMA Observer

-