Tournament Information

Number : 158
Name : Ivanovo Region Riichi 2017
Place : Ivanovo, Russia( see National Stats)
Date : 5-6 Aug 2017
Players : 28
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
15990069
Ilya MONAKOV2nd
15990099
Vladimir BOGDANOV3rd
15990147
Oxana VYSHIVANNAYA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15990069

MONAKOV

Ilya

1

135900

1000

2

15990099

BOGDANOV

Vladimir

1

130200

963

3

15990147

VYSHIVANNAYA

Oxana

1

98400

926

4

-

CHECHIN

Vadim

1

88400

-

5

15990046

LUGOVKIN

Mikhail

1

61600

852

6

15990180

VELIKANOV

Ilya

1

57600

815

7

-

SHIFRIN

Andrey

1

43200

-

8

15990227

USMANOV

Ramil

1

34900

741

9

15990321

KOTLOV

Nikita

1

14800

704

10

15990171

ILINA

Daria

1

4700

667

11

15990168

PLYASUNOV

Vladislav

1

3000

630

12

15990184

ALTYNCHURIN

Alexandr

1

2500

593

13

15990164

VOLODIN

Dmitriy

1

2000

556

14

15990258

BYKOVA

Yulia

1

-20000

519

15

15990235

NIKOLAEV

Leon

1

-24000

481

16

15990322

BOGACHEV

Pavel

1

-27400

444

17

15990173

MISHAKOV

Dmitriy

1

-28300

407

18

15990198

LEONTIEV

Alexey

1

-34300

370

19

15990266

MISHAKOVA

Lubov

1

-36500

333

20

15990097

GRISHIN

Viktor

1

-46600

296

21

-

LAZARENKO

Daniil

1

-48400

-

22

15990300

KUROPTEVA

Ludmila

1

-48800

222

23

15990312

YUSHINA

Anna

1

-51300

185

24

15990133

ELSHANKIN

Andrey

1

-53200

148

25

15990294

KUBA

Anastasiya

1

-55300

111

26

15990243

USMANOV

Rodion

1

-62900

74

27

15990320

LI

Dmitriy

1

-92200

37

28

15990068

PAVLOV

Georgy

1

-98400

0

Represented countries

RUS

28

EMA Observer

-