Tournament Information

Number : 158
Name : Ivanovo Region Riichi 2017
Place : Ivanovo, Russia( see National Stats)
Date : 5-6 Aug 2017
Players : 28
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Ilya MONAKOV2nd
-
Vladimir BOGDANOV3rd
-
Oxana VYSHIVANNAYA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

MONAKOV

Ilya

1

135900

-

2

-

BOGDANOV

Vladimir

1

130200

-

3

-

VYSHIVANNAYA

Oxana

1

98400

-

4

-

CHECHIN

Vadim

1

88400

-

5

-

LUGOVKIN

Mikhail

1

61600

-

6

-

VELIKANOV

Ilya

1

57600

-

7

-

SHIFRIN

Andrey

1

43200

-

8

-

USMANOV

Ramil

1

34900

-

9

-

KOTLOV

Nikita

1

14800

-

10

-

ILINA

Daria

-

1

4700

-

11

-

PLYASUNOV

Vladislav

1

3000

-

12

-

ALTYNCHURIN

Alexandr

1

2500

-

13

-

VOLODIN

Dmitriy

1

2000

-

14

-

BYKOVA

Yulia

1

-20000

-

15

-

NIKOLAEV

Leon

1

-24000

-

16

-

BOGACHEV

Pavel

-

1

-27400

-

17

-

MISHAKOV

Dmitriy

1

-28300

-

18

-

LEONTIEV

Alexey

1

-34300

-

19

-

MISHAKOVA

Lubov

1

-36500

-

20

-

GRISHIN

Viktor

1

-46600

-

21

-

LAZARENKO

Daniil

1

-48400

-

22

-

KUROPTEVA

Ludmila

1

-48800

-

23

-

YUSHINA

Anna

1

-51300

-

24

-

ELSHANKIN

Andrey

1

-53200

-

25

-

KUBA

Anastasiya

1

-55300

-

26

-

USMANOV

Rodion

1

-62900

-

27

-

LI

Dmitriy

1

-92200

-

28

-

PAVLOV

Georgy

1

-98400

-

Represented countries

RUS

---
-

26

2

EMA Observer

-