Tournament Information

Number : 160
Name : Siberia Cup 2017
Place : Novosibirsk, Russia( see National Stats)
Date : 12-13 Aug 2017
Players : 24
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
15020005
Vitaliy MESHIN2nd
15020006
Sergey ZARUBIN3rd
15020007
Alexandr FILIPPOV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

15020005

MESHIN

Vitaliy

1

88700

1000

2

15020006

ZARUBIN

Sergey

1

87000

957

3

15020007

FILIPPOV

Alexandr

1

79700

913

4

15020008

MATSAKOV

Dmitriy

1

77600

870

5

15020009

KUZKOKOV

Sergey

1

71800

826

6

15020010

KIM

Valeriya

1

55800

783

7

15020011

KARPOV

Alexandr

1

42000

739

8

15020012

FEDORKEVICH

Anton

1

37600

696

9

15020013

LISIKHIN

Alexey

1

27400

652

10

15020014

TITOVA

Elena

1

19800

609

11

15020015

GOMAN

Roman

1

5100

565

12

15020016

KARASIUK

Pavel

1

4900

522

13

15020017

TIMOFEEV

Valentin

1

-2400

478

14

15020018

LUGOVAYA

Liubov

1

-11900

435

15

15020019

FALKO

Irina

1

-18700

391

16

15020020

LISIKHINA

Liudmila

1

-25100

348

17

15020021

VISHNEVSKIY

Mikhail

1

-33000

304

18

15020022

SVIRID

Stanislav

1

-38000

261

19

15020023

BYCHKOVA

Nina

1

-62200

217

20

15020024

SUSLOVA

Anastasiya

1

-63300

174

21

15020025

SOLOMINA

Anna

1

-76400

130

22

15020026

KAZANTSEVA

Polina

1

-80500

87

23

15020027

GOLOVANOVA

Anastasiya

1

-91100

43

24

15020028

MERKULOV

Grigoriy

1

-174800

0

Represented countries

RUS

24

EMA Observer

-