Tournament Information

Number : 180
Name : TYUMEN RIICHI OPEN 2017
Place : TYUMEN, Russia( see National Stats)
Date : 23-24 Dec 2017
Players : 20
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
EDUARD POLOZOV2nd
-
PAVEL SOROKIN3rd
-
VLADISLAV PLYASUNOV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

POLOZOV

EDUARD

1

118900

-

2

-

SOROKIN

PAVEL

1

110100

-

3

-

PLYASUNOV

VLADISLAV

1

96200

-

4

-

KALININ

IVAN

1

80300

-

5

-

KOZLOVSKAYA

YANA

1

59600

-

6

-

KORNIENKO

EVGENIY

1

23400

-

7

-

SHALIMOVA

ELENA

1

10000

-

8

-

MIRYASOV

PAVEL

1

9500

-

9

-

ROGOZIN

LEONID

1

-2900

-

10

-

LEVIN

SERGEY

1

-5000

-

11

-

USKOVA

NATALYA

1

-8300

-

12

-

GAYNULINA

LIUDMILA

1

-11700

-

13

-

VODILOV

DMITRIY

1

-26200

-

14

-

STOLBOVA

ANASTASIYA

1

-31600

-

15

-

KIM

OLEG

1

-52900

-

16

-

GAVRILOV

NIKOLAY

1

-55900

-

17

-

KEYBALOVA

YANA

1

-84000

-

18

-

AZARAPIN

NIKITA

1

-188800

-

19

-

SUBSTITUT

PLAYER

-

0

0

-

20

-

SUBSTITUT

PLAYER 2

-

0

0

-

Represented countries

RUS

---
-

18

2

EMA Observer

-