Tournament Information

Number : 24
Name : Moscow Riichi 2011
Place : Moscow, Russia( see National Stats)
Date : 23 April 2011
Players : 36
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Ruslan ZAYTSEV2nd
-
Sergey DEDIKOV3rd
-
Marina BELOUSOVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

ZAYTSEV

Ruslan

1

90300

-

2

-

DEDIKOV

Sergey

1

80500

-

3

-

BELOUSOVA

Marina

1

60800

-

4

-

SKOSYREV

Aleksandr

1

60800

-

5

-

LUGOVKIN

Mikhail

1

53200

-

6

-

NIYAZOV

Maksim

1

48600

-

7

-

KHOKHLOV

Dmitry

1

40500

-

8

-

TKACHENKO

Nikita

1

39400

-

9

-

YAKUBOV

Artur

1

33600

-

10

-

RUSSKIKH

Pavel

1

28300

-

11

-

ZAGONOV

Alik

1

26400

-

12

-

VASILTSOV

Kirill

1

23400

-

13

-

ENKHMEND

Batsaykhan

1

22900

-

14

-

NEVZOROV

Aleksandr

1

21600

-

15

-

PEROV

Nikita

1

16400

-

16

-

SUBSTITUT

player

-

1

16000

-

17

-

ZAYTSEV

Dmitry

1

8400

-

18

-

KOZLOV

Andrey

1

4500

-

19

-

RYAZANOV

Aleksandr

1

4100

-

20

-

KOZLOV

Aleksandr

1

900

-

21

-

KIZILOV

Sergey

1

-8400

-

22

-

ANTONOV

Evgeny

1

-9700

-

23

-

RYZHOV

Aleksey

1

-13400

-

24

-

ERMAKOV

Konstantin

1

-14700

-

25

-

ZUBKO

Dmitry

1

-15100

-

26

-

ERENTSOV

Oleg

1

-21800

-

27

-

LI

Boris

1

-25100

-

28

-

BOLSHAKOV

Aleksey

1

-29100

-

29

-

ZAGONOVA

Nadezhda

1

-53300

-

30

-

ANOKHIN

Pavel

1

-54200

-

31

-

SLADKOV

Aleksey

1

-58000

-

32

-

SEMENCHENKO

Olga

1

-58400

-

33

-

NIKITINA

Ekaterina

1

-69500

-

34

-

PAVLOV

Georgy

1

-69600

-

35

-

KVASHA

Ilya

1

-70400

-

36

-

MONAKOV

Ilya

1

-109900

-

Represented countries

RUS

---
-

35

1

EMA Observer

-