Tournament Information

Number : 40
Name : Russian Open Riichi Championship 2012
Place : Moscow, Russia( see National Stats)
Date : 11-12 Aug. 2012
Players : 20
MERS : 2(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Dmitry ZAYTSEV2nd
-
Oleg ERENTSOV3rd
-
Viktor GRISHIN

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

ZAYTSEV

Dmitry

1

144700

-

2

-

ERENTSOV

Oleg

1

142000

-

3

-

GRISHIN

Viktor

1

123600

-

4

-

MONAKOV

Ilya

1

98300

-

5

-

DEDIKOV

Sergey

1

97300

-

6

-

GORYACHEVA

Elena

1

28500

-

7

-

BOGDANOV

Vladimir

1

26000

-

8

-

BUTENKO

Evgeny

1

16500

-

9

-

GLUSCHENKO

Irina

1

-11300

-

10

-

ZAYTSEV

Ruslan

1

-42400

-

11

-

KURYSHEV

Mikhail

1

-43300

-

12

-

GURKINA

Natalia

1

-50100

-

13

-

LUGOVKIN

Mikhail

1

-63800

-

14

-

VEGNER

Ivan

1

-81000

-

15

-

ERMAKOV

Konstantin

1

-105800

-

16

-

GNEDENKO

Anna

1

-139000

-

17

-

GOPTAREVA

Tatyana

1

-168300

-

18

-

VOIDED

voided

-

1

-180000

-

19

-

VOIDED2

voided2

-

1

-180000

-

20

-

VOIDED3

voided3

-

1

-180000

-

Represented countries

RUS

---
-

17

3

EMA Observer

-