Tournament Information

Number : 87
Name : VOLOGDA RIICHI CHAMPIONSHIP 2014
Place : VOLOGDA, Russia( see National Stats)
Date : 18 Oct. 2014
Players : 28
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Riichi

Podium1st
-
ILYA MONAKOV2nd
-
DARIA ILINA
-3rd
-
SERGEY VASILIEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

MONAKOV

ILYA

1

112300

-

2

-

ILINA

DARIA

-

1

102200

-

3

-

VASILIEV

SERGEY

1

99400

-

4

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

1

98000

-

5

-

DULENKO

GALINA

1

78500

-

6

-

KOKUBU

MASATO

1

74600

-

7

-

SHIFRIN

ANDREY

1

69500

-

8

-

DASHKOVA

ANNA

1

65400

-

9

-

CHEREPANOV

ANTON

1

63900

-

10

-

PANINA

TAMARA

1

60900

-

11

-

MUHACHEV

YURIY

1

29500

-

12

-

FEDOROV

IVAN

1

15900

-

13

-

AFONIN

MIKHAIL

1

13400

-

14

14990142

LUGOVKIN

MIKHAIL

1

9300

519

15

-

HUDYAKOV

SERGEY

1

1500

-

16

-

BOGACHKOV

DMITRY

1

-8000

-

17

-

KARIBE

ISAO

1

-19800

-

18

-

VOLODIN

DMITRIY

1

-21500

-

19

-

VYSHIVANNAYA

OXANA

1

-38900

-

20

-

GLADKOV

VIKTOR

1

-54800

-

21

-

BOGATIKOV

ALEKSANDER

1

-66000

-

22

-

SAKSONOVA

KSENIA

1

-88400

-

23

-

RYUMINA

ALEXANDRA

1

-100400

-

24

-

NIKULIN

DMITRII

1

-101400

-

25

-

BABUSHKIN

ALEKSANDR

1

-106200

-

26

-

SUBSTITUT

PLAYER

-

1

-120000

-

27

-

SUBSTITUT

PLAYER 2

-

1

-120000

-

28

-

ZEBEROV

BOGDAN

1

-138800

-

Represented countries

RUS

---
-

JPN

FIN

22

3

2

1

EMA Observer

-