Tournament Information

Number : 87
Name : Vologda Riichi Championship 2014
Place : Vologda, Russia( see National Stats)
Date : 18 Oct. 2014
Players : 28
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Ilya MONAKOV2nd
-
Daria ILINA3rd
-
Sergey VASILIEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

MONAKOV

Ilya

1

112300

-

2

-

ILINA

Daria

1

102200

-

3

-

VASILIEV

Sergey

1

99400

-

4

-

CHERNYKH

Anastasiya

1

98000

-

5

-

DULENKO

Galina

1

78500

-

6

-

KOKUBU

Masato

1

74600

-

7

-

SHIFRIN

Andrey

1

69500

-

8

-

DASHKOVA

Anna

1

65400

-

9

-

CHEREPANOV

Anton

1

63900

-

10

-

PANINA

Tamara

1

60900

-

11

-

MUHACHEV

Yuriy

1

29500

-

12

-

FEDOROV

Ivan

1

15900

-

13

-

AFONIN

Mikhail

1

13400

-

14

-

LUGOVKIN

Mikhail

1

9300

-

15

-

HUDYAKOV

Sergey

1

1500

-

16

-

BOGACHKOV

Dmitry

1

-8000

-

17

-

KARIBE

Isao

1

-19800

-

18

-

VOLODIN

Dmitriy

1

-21500

-

19

-

VYSHIVANNAYA

Oxana

1

-38900

-

20

-

GLADKOV

Viktor

1

-54800

-

21

-

BOGATIKOV

Aleksander

1

-66000

-

22

-

SAKSONOVA

Ksenia

1

-88400

-

23

-

RYUMINA

Alexandra

1

-100400

-

24

-

NIKULIN

Dmitrii

1

-101400

-

25

-

BABUSHKIN

Aleksandr

1

-106200

-

26

-

SUBSTITUT

player

-

1

-120000

-

27

-

SUBSTITUT

player 2

-

1

-120000

-

28

-

ZEBEROV

Bogdan

1

-138800

-

Represented countries

RUS

JPN

---
-

24

2

2

EMA Observer

-