Tournament Information

Number : 160
Name : Odintsovo tournament 2014
Place : Odintsovo, Russia( see National Stats)
Date : 25 Jan. 2014
Players : 32
MERS : 1(Days=, Countries=, Players=, Extra=)
Rules : Chinese official

Podium1st
-
Anastasiya CHERNYKH2nd
-
Tatyana NESTER3rd
-
Anastasiya KUDRYAVTSEVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

CHERNYKH

Anastasiya

16

527

-

2

-

NESTER

Tatyana

11

470

-

3

-

KUDRYAVTSEVA

Anastasiya

11

256

-

4

-

STEPANOVA

Anna

10

456

-

5

-

NECHAEV

Roman

10

198

-

6

-

STEPANOV

Vladimir

10

159

-

7

-

NOVIKOV

Vitaly

9

428

-

8

-

VASILIEV

Sergey

9

28

-

9

-

ISTOMIN

Aleksandr

9

25

-

10

-

MANDJIEV

Arslan

9

-11

-

11

-

BOLSHAKOVA

Oksana

8

213

-

12

-

PETUHOV

Mikhail

8

148

-

13

-

NETREBINA

Evgenia

8

141

-

14

-

USHAKOVA

Elena

7

-17

-

15

-

SYNYUK

Nataliya

7

-32

-

16

-

BOGATIKOV

Aleksander

7

-35

-

17

-

BOLSHAKOV

Aleksey

7

-96

-

18

-

BABUSHKIN

Aleksandr

6

124

-

19

-

SHPILMAN

Anna

6

-1

-

20

-

DANILEVSKAYA

Alla

6

-64

-

21

-

VERDI

Anton

6

-140

-

22

-

LOGVINOV

Oleg

6

-158

-

23

-

RYZHANINA

Irina

6

-162

-

24

-

KVASHA

Ilya

5

61

-

25

-

VERDI

Elena

5

-49

-

26

-

MAKSAKOV

Dmitry

5

-131

-

27

-

MYSKIN

Filipp

5

-142

-

28

-

ANOKHIN

Pavel

4

-316

-

29

-

GOLIKOVA

Natalia

3

-406

-

30

-

ROMANETSKAYA

Olga

2

-482

-

31

-

MELIONOV

Aleksander

2

-528

-

32

-

ELSHANKIN

Andrey

1

-464

-

Represented countries

RUS

UKR

31

1

EMA Observer

-