Tournament Information

Number : 353
Name : MCR Saint Petersburg Open 2020
Place : Saint Petersburg, Russia( see National Stats)
Date : 10-11 Oct. 2020
Players : 40
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Chinese official

Podium1st
-
NATALYA CHICHIGINA2nd
-
EVGENIIA ZAKHAROVA3rd
-
ELENA VERIK

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

CHICHIGINA

NATALYA

22

604

-

2

-

ZAKHAROVA

EVGENIIA

19

586

-

3

-

VERIK

ELENA

18

589

-

4

-

KVASHA

ILYA

18

314

-

5

-

TEREKHIN

VLADIMIR

17

618

-

6

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

17

243

-

7

-

MANIAKHIN

PETR

17

202

-

8

-

SAVELYEVA

NATALYA

16

540

-

9

-

SAVELYEV

VLADISLAV

16

404

-

10

-

BOGATIKOV

ALEKSANDER

16

369

-

11

-

CHICHIGIN

ANDREY

16

97

-

12

-

VASILIEV

SERGEY

15,5

384

-

13

-

DYMSHITS

DMITRIY

15

85

-

14

-

IVANOV

ANDREY

14

508

-

15

-

DASHKOVA

ANNA

14

417

-

16

-

KISELYOVA

EVGENIYA

14

398

-

17

-

NESTER

TATYANA

14

142

-

18

-

KOSOLAPOVA

ANNA

13,5

120

-

19

-

ZENIKOVA

ZOYA

13

284

-

20

-

LAVRENIUK

IRINA

13

256

-

21

-

SHMAEVSKY

SIMON

13

27

-

22

-

SIMONOVA

SVETLANA

12

37

-

23

-

SAPOROVSKII

ANDREI

12

-111

-

24

-

ZINCHENKO

VADIM

11,5

-141

-

25

-

GOPTAREVA

TATYANA

11

-156

-

26

-

BYKOV

DMITRIY

10

21

-

27

-

SVIDRITSKIY

OLEG

10

-268

-

28

-

SOLOVJEV

ANTON

10

-313

-

29

-

DULENKO

GALINA

10

-330

-

30

-

CHERNENKO

KRISTINA

8

-206

-

31

-

MUKHIYAROVA

YELENA

8

-434

-

32

-

PAK

ALEKSANDER

8

-446

-

33

-

SAZONOVA

OLGA

8

-535

-

34

-

BABUSHKIN

ALEKSANDR

7

-265

-

35

-

PETSILYAK

IGOR

7

-419

-

36

-

CHERNENKO

DENIS

7

-801

-

37

-

GALITSKAYA

ANASTASIA

6

-279

-

38

-

BAREBYSHEV

ARTEM

6

-682

-

39

-

PETSILYAK

DENIS

4,5

-748

-

40

-

SMIRNOVA

YAROSLAVA

3

-1111

-

Represented countries

RUS

40

EMA Observer

-