Tournament Information

Number : 106
Name : NIZHNY NOVGOROD RIICHI CHAMPIONSHIP 2015
Place : NIZHNIY NOVGOROD, Russia( see National Stats)
Date : 22 Aug 2015
Players : 36
MERS : 1(Days=1, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
ANDREY ELSHANKIN2nd
-
OLEG HITROV3rd
-
LEON NIKOLAEV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

ELSHANKIN

ANDREY

1

157800

-

2

-

HITROV

OLEG

1

128200

-

3

-

NIKOLAEV

LEON

1

96900

-

4

-

NOVIKOV

VITALY

1

93700

-

5

-

BYKOV

DMITRIY

1

92500

-

6

14990143

VELIKANOV

ILYA

1

84900

857

7

-

GORYACHEVA

ELENA

1

75600

-

8

-

FUDZIE

KEISUKE

1

68000

-

9

-

VESELOV

MAXIM

1

66700

-

10

-

SOKOLOVA

MARIA

1

60700

-

11

-

MASALIN

ALEXANDR

1

53200

-

12

-

ALESHIN

SERGEY

1

49800

-

13

-

ABRASHKIN

OLEG

1

43600

-

14

-

MONAKOV

ILYA

1

32000

-

15

-

TROCENKO

FILIPP

1

26400

-

16

-

TSARKOV

IGOR

1

20800

-

17

-

USMANOV

RAMIL

1

6500

-

18

14990142

LUGOVKIN

MIKHAIL

1

5700

514

19

-

YAZEV

ALEXEY

1

-1700

-

20

-

HUDYAKOV

SERGEY

1

-6000

-

21

-

KURMAEV

RENAT

1

-13400

-

22

-

USMANOV

RODION

1

-18300

-

23

-

ILINA

DARIA

-

1

-22100

-

24

-

SHIFRIN

ANDREY

1

-32100

-

25

-

USMANOVA

ZILYA

1

-42500

-

26

-

PANFIOROV

ILYA

1

-48500

-

27

-

BOGATIKOV

ALEKSANDER

1

-62700

-

28

-

VASILIEV

SERGEY

1

-63800

-

29

-

VOLODIN

DMITRIY

1

-79500

-

30

-

SAZANOV

ALEXANDER

1

-80800

-

31

-

VATANABE

TAKANORI

1

-81300

-

32

-

BORODINA

TAMARA

1

-112100

-

33

-

TROSHIN

MIKHAIL

1

-112300

-

34

-

ALTYNCHURIN

ALEXANDR

1

-114100

-

35

-

OREHOVA

EKATERINA

1

-114900

-

36

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

1

-156900

-

Represented countries

RUS

JPN

FIN

---
-

31

2

2

1

EMA Observer

-