Tournament Information

Number : 110
Name : Yakuza Cup 2015
Place : Kharkiv, Ukraine( see National Stats)
Date : 19-20 Sept. 2015
Players : 24
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
21000030
Maksym BUGAKOV2nd
21000028
Serhii IHNATOV3rd
21000026
Dmitriy VARCHENKO

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

21000030

BUGAKOV

Maksym

1

166500

1000

2

21000028

IHNATOV

Serhii

1

155300

957

3

21000026

VARCHENKO

Dmitriy

1

151100

913

4

21000015

IVANOV

Maksym

1

113500

870

5

21000024

ONUFRIENKO

Aleksey

1

99300

826

6

21000040

CHERNENKO

Oleksandr

1

86700

783

7

-

KULINICH

Vyacheslav

1

68300

-

8

21000027

IHNATOVA

Maryna

1

39600

696

9

21000044

BOICHENKO

Cyril

1

35000

652

10

21000031

KRYVEZHENKO

Artem

1

28100

609

11

21000014

ZUBENKO

Anna

1

25500

565

12

21000023

NOSIK

Konstantin

1

13900

522

13

21000042

GORIUCHKIN

Ruslan

1

-7500

478

14

21000038

ALIMOVA

Nataliya

1

-11200

435

15

21000041

SAMARSKYI

Sergiy

1

-44200

391

16

-

VASILEYKO

Marina

1

-59600

-

17

21000037

SHATOKHIN

Danil

1

-60100

304

18

21000043

NEDOKUSHEV

Mykhailo

1

-69200

261

19

-

MARCHUK

Yuliia

1

-82900

-

20

21000006

MOROZ

Boris

1

-147600

174

21

21000065

MATVEYEV

Bogdan

1

-153100

130

22

21000034

BOIKO

Andrii

1

-159500

87

23

-

PROSKURIAKOVA

Olga

1

-167800

-

24

21000005

BALANYUK

Vitaly

0

0

0

Represented countries

UKR

RUS

23

1

EMA Observer

EMA Observer : Maksym IVANOV Observer report