Tournament Information

Number : 120
Name : IVANOVO REGION RIICHI CHAMPIONSHIP 2016
Place : IVANOVO, Russia( see National Stats)
Date : 21-22 Feb. 2016
Players : 40
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
GEORGY PAVLOV2nd
-
FEDOR GALKIN3rd
-
YULIA BYKOVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

PAVLOV

GEORGY

1

231600

-

2

-

GALKIN

FEDOR

1

97100

-

3

-

BYKOVA

YULIA

1

93100

-

4

-

CHERNYKH

ANASTASIYA

1

88400

-

5

-

MARTYNOV

IVAN

1

84100

-

6

-

RYBAKOV

ANTON

1

73300

-

7

14990142

LUGOVKIN

MIKHAIL

1

58000

846

8

-

DASHKOVA

ANNA

1

54300

-

9

-

SAKSONOVA

KSENIA

1

53700

-

10

-

ALESHIN

SERGEY

1

42100

-

11

-

SHPILMAN

ALEKSEI

1

40200

-

12

-

PLYASUNOV

VLADISLAV

1

36900

-

13

-

LEONTIEV

ALEXEY

1

30200

-

14

-

BORZONOGOV

VITALY

1

26700

-

15

-

VASILIEV

SERGEY

1

18400

-

16

-

USMANOV

RAMIL

1

9400

-

17

-

SHPILMAN

ANNA

1

9400

-

18

-

TROCENKO

FILIPP

1

9100

-

19

-

SHIFRIN

ANDREY

1

0

-

20

14990143

VELIKANOV

ILYA

1

-7000

513

21

-

MASALIN

ALEXANDR

1

-12500

-

22

-

HUDYAKOV

SERGEY

1

-25800

-

23

-

DULENKO

GALINA

1

-27000

-

24

-

VESELOV

MAXIM

1

-31700

-

25

-

MONAKOV

ILYA

1

-32800

-

26

-

VYSHIVANNAYA

OXANA

1

-39800

-

27

-

ALTYNCHURIN

ALEXANDR

1

-40800

-

28

-

VOLODIN

DMITRIY

1

-44100

-

29

-

BYKOV

DMITRIY

1

-44300

-

30

-

KONDRATENKO

ANNA

1

-49300

-

31

-

ELSHANKIN

ANDREY

1

-58900

-

32

-

BABUSHKIN

ALEKSANDR

1

-71600

-

33

-

GRISHIN

VIKTOR

1

-75700

-

34

-

TSARKOV

IGOR

1

-93300

-

35

-

SHUNIN

ANDREY

1

-103200

-

36

-

KONDRATENKO

VLADIMIR

1

-141400

-

37

-

SUBSTITUT

PLAYER

-

1

-182900

-

38

14990144

VELIKANOVA

SVETLANA

1

-184000

51

39

-

SMOLENTSEV

VIKTOR

1

-200300

-

40

-

SUBSTITUT

PLAYER 2

-

1

-219600

-

Represented countries

RUS

FIN

---
-

35

3

2

EMA Observer

-