Tournament Information

Number : 120
Name : Ivanovo Region Riichi Championship 2016
Place : Ivanovo, Russia( see National Stats)
Date : 21-22 Feb. 2016
Players : 40
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Georgy PAVLOV2nd
-
Fedor GALKIN3rd
-
Yulia BYKOVA

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

PAVLOV

Georgy

1

231600

-

2

-

GALKIN

Fedor

1

97100

-

3

-

BYKOVA

Yulia

1

93100

-

4

-

CHERNYKH

Anastasiya

1

88400

-

5

-

MARTYNOV

Ivan

1

84100

-

6

-

RYBAKOV

Anton

1

73300

-

7

14990142

LUGOVKIN

Mikhail

1

58000

846

8

-

DASHKOVA

Anna

1

54300

-

9

-

SAKSONOVA

Ksenia

1

53700

-

10

-

ALESHIN

Sergey

1

42100

-

11

-

SHPILMAN

Aleksei

1

40200

-

12

-

PLYASUNOV

Vladislav

1

36900

-

13

-

LEONTIEV

Alexey

1

30200

-

14

-

BORZONOGOV

Vitaly

1

26700

-

15

-

VASILIEV

Sergey

1

18400

-

16

-

USMANOV

Ramil

1

9400

-

17

-

SHPILMAN

Anna

1

9400

-

18

-

TROCENKO

Filipp

1

9100

-

19

-

SHIFRIN

Andrey

1

0

-

20

14990143

VELIKANOV

Ilya

1

-7000

513

21

-

MASALIN

Alexandr

1

-12500

-

22

-

HUDYAKOV

Sergey

1

-25800

-

23

-

DULENKO

Galina

1

-27000

-

24

-

VESELOV

Maxim

1

-31700

-

25

-

MONAKOV

Ilya

1

-32800

-

26

-

VYSHIVANNAYA

Oxana

1

-39800

-

27

-

ALTYNCHURIN

Alexandr

1

-40800

-

28

-

VOLODIN

Dmitriy

1

-44100

-

29

-

BYKOV

Dmitriy

1

-44300

-

30

-

KONDRATENKO

Anna

1

-49300

-

31

-

ELSHANKIN

Andrey

1

-58900

-

32

-

BABUSHKIN

Aleksandr

1

-71600

-

33

-

GRISHIN

Viktor

1

-75700

-

34

-

TSARKOV

Igor

1

-93300

-

35

-

SHUNIN

Andrey

1

-103200

-

36

-

KONDRATENKO

Vladimir

1

-141400

-

37

-

SUBSTITUT

player

-

1

-182900

-

38

14990144

VELIKANOVA

Svetlana

1

-184000

51

39

-

SMOLENTSEV

Viktor

1

-200300

-

40

-

SUBSTITUT

player 2

-

1

-219600

-

Represented countries

RUS

FIN

---
-

35

3

2

EMA Observer

-