Tournament Information

Number : 142
Name : Kharkiv open 2016
Place : Kharkiv, Ukraine( see National Stats)
Date : 17-18 Sep. 2016
Players : 20
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
21000041
Sergiy SAMARSKYI2nd
21000023
Konstantin NOSIK3rd
21000042
Ruslan GORIUCHKIN

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

21000041

SAMARSKYI

Sergiy

1

170900

1000

2

21000023

NOSIK

Konstantin

1

137100

947

3

21000042

GORIUCHKIN

Ruslan

1

86400

895

4

21000027

IHNATOVA

Maryna

1

81100

842

5

21000014

ZUBENKO

Anna

1

72700

789

6

21000044

BOICHENKO

Cyril

1

67400

737

7

-

BLOSHCHYNSKA

Nataliia

1

45800

-

8

21000015

IVANOV

Maksym

1

40600

632

9

21000024

ONUFRIENKO

Aleksey

1

-2000

579

10

21000037

SHATOKHIN

Danil

1

-3300

526

11

21000031

KRYVEZHENKO

Artem

1

-26100

474

12

21000006

MOROZ

Boris

1

-32600

421

13

21000026

VARCHENKO

Dmitriy

1

-43500

368

14

21000048

OLEFIRENKO

Anna

1

-56400

316

15

21000028

IHNATOV

Serhii

1

-56900

263

16

21000038

ALIMOVA

Nataliya

1

-71600

211

17

21000021

EFIMENKO

Stanislav

1

-83500

158

18

21000046

BOGOMOLOV

Stanislav

1

-90600

105

19

21000043

NEDOKUSHEV

Mykhailo

1

-101500

53

20

-

KOSTYRKO

Sergey

1

-123600

-

Represented countries

UKR

20

EMA Observer

-