Tournament Information

Number : 160
Name : SIBERIA CUP 2017
Place : NOVOSIBIRSK, Russia( see National Stats)
Date : 12-13 Aug 2017
Players : 24
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
VITALIY MESHIN2nd
-
SERGEY ZARUBIN3rd
-
ALEXANDR FILIPPOV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

MESHIN

VITALIY

1

88700

-

2

-

ZARUBIN

SERGEY

1

87000

-

3

-

FILIPPOV

ALEXANDR

1

79700

-

4

-

MATSAKOV

DMITRIY

1

77600

-

5

-

KUZKOKOV

SERGEY

1

71800

-

6

-

KIM

VALERIYA

1

55800

-

7

-

KARPOV

ALEXANDR

1

42000

-

8

-

FEDORKEVICH

ANTON

1

37600

-

9

-

LISIKHIN

ALEXEY

1

27400

-

10

-

TITOVA

ELENA

1

19800

-

11

-

GOMAN

ROMAN

1

5100

-

12

-

KARASIUK

PAVEL

1

4900

-

13

-

TIMOFEEV

VALENTIN

1

-2400

-

14

-

LUGOVAYA

LIUBOV

1

-11900

-

15

-

FALKO

IRINA

1

-18700

-

16

-

LISIKHINA

LIUDMILA

1

-25100

-

17

-

VISHNEVSKIY

MIKHAIL

1

-33000

-

18

-

SVIRID

STANISLAV

1

-38000

-

19

-

BYCHKOVA

NINA

1

-62200

-

20

-

SUSLOVA

ANASTASIYA

1

-63300

-

21

-

SOLOMINA

ANNA

1

-76400

-

22

-

KAZANTSEVA

POLINA

1

-80500

-

23

-

GOLOVANOVA

ANASTASIYA

1

-91100

-

24

-

MERKULOV

GRIGORIY

1

-174800

-

Represented countries

RUS

24

EMA Observer

-