Tournament Information

Number : 160
Name : Siberia Cup 2017
Place : Novosibirsk, Russia( see National Stats)
Date : 12-13 Aug 2017
Players : 24
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
Vitaliy MESHIN2nd
-
Sergey ZARUBIN3rd
-
Alexandr FILIPPOV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

MESHIN

Vitaliy

1

88700

-

2

-

ZARUBIN

Sergey

1

87000

-

3

-

FILIPPOV

Alexandr

1

79700

-

4

-

MATSAKOV

Dmitriy

1

77600

-

5

-

KUZKOKOV

Sergey

1

71800

-

6

-

KIM

Valeriya

1

55800

-

7

-

KARPOV

Alexandr

1

42000

-

8

-

FEDORKEVICH

Anton

1

37600

-

9

-

LISIKHIN

Alexey

1

27400

-

10

-

TITOVA

Elena

1

19800

-

11

-

GOMAN

Roman

1

5100

-

12

-

KARASIUK

Pavel

1

4900

-

13

-

TIMOFEEV

Valentin

1

-2400

-

14

-

LUGOVAYA

Liubov

1

-11900

-

15

-

FALKO

Irina

1

-18700

-

16

-

LISIKHINA

Liudmila

1

-25100

-

17

-

VISHNEVSKIY

Mikhail

1

-33000

-

18

-

SVIRID

Stanislav

1

-38000

-

19

-

BYCHKOVA

Nina

1

-62200

-

20

-

SUSLOVA

Anastasiya

1

-63300

-

21

-

SOLOMINA

Anna

1

-76400

-

22

-

KAZANTSEVA

Polina

1

-80500

-

23

-

GOLOVANOVA

Anastasiya

1

-91100

-

24

-

MERKULOV

Grigoriy

1

-174800

-

Represented countries

RUS

24

EMA Observer

-