Tournament Information

Number : 207
Name : TSUKIMI 2018
Place : VOLOGDA, Russia( see National Stats)
Date : 27-28 Oct. 2018
Players : 32
MERS : 2(Days=2, Countries=0, Players=0, Extra=0)
Rules : Riichi

Podium1st
-
VLADISLAV PLYASUNOV2nd
-
KIRILL KHROMOV3rd
-
DMITRIY NOVIKOV

Results

Position

EMA Number

Last name

First name

Ctry

Points

Mahjong

Ranking

1

-

PLYASUNOV

VLADISLAV

1

174400

-

2

-

KHROMOV

KIRILL

1

148300

-

3

-

NOVIKOV

DMITRIY

1

95400

-

4

-

USKOVA

NATALYA

1

88100

-

5

-

BOGDANOV

VLADIMIR

1

79900

-

6

-

NIKOLAEV

LEON

1

70500

-

7

-

ALEKSEEVA

OLGA

1

68200

-

8

-

CHEREPANOV

ANTON

1

62900

-

9

-

VESELOV

MAXIM

1

62500

-

10

-

BOGACHEV

PAVEL

-

1

56400

-

11

-

LEONTIEV

ALEXEY

1

54000

-

12

-

KIM

OLEG

1

40100

-

13

-

BYKOVA

YULIA

1

18500

-

14

-

AFONIN

MIKHAIL

1

16400

-

15

-

ILINA

DARIA

-

1

12000

-

16

-

BORZONOGOV

VITALY

1

-6000

-

17

-

SIROTKIN

DMITRY

1

-11400

-

18

-

SAKSONOVA

KSENIA

1

-19700

-

19

-

KUBA

ANASTASIYA

1

-24300

-

20

-

MOSYAKIN

EGOR

1

-27700

-

21

-

MONAKOV

ILYA

1

-37400

-

22

-

KUROPTEVA

LUDMILA

1

-49900

-

23

-

KUPRIYANOV

MAKSIM

1

-51900

-

24

-

DASHKOVA

ANNA

1

-51900

-

25

-

VLASOV

ANTON

1

-74400

-

26

-

YUSHINA

ANNA

1

-93100

-

27

-

GUREV

NIKITA

1

-122600

-

28

-

LOGINOVA

YULIA

1

-166100

-

29

-

MUHACHEV

YURIY

1

-219200

-

30

-

SUBSTITUT

PLAYER

-

1

-300000

-

31

-

SUBSTITUT

PLAYER 2

-

1

-300000

-

32

-

SUBSTITUT

PLAYER 3

-

1

-300000

-

Represented countries

RUS

---
-

27

5

EMA Observer

EMA Observer : Pavel BOGACHEV Observer report